U BENT HIER: Sofim › Consult › Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wat is een medische controle?

  ​De medische controle is een onderzoek door een arts dat tijdens de afwezigheid van de werknemer plaatsvindt. De arts wordt door de werkgever aangeduid en betaald.

  De medische controle vindt thuis bij de werknemer plaats indien het geneeskundig getuigschrift vermeldt dat hij de woonplaats niet mag verlaten.

  Wanneer de werknemer de woonplaats mag verlaten, dan bepaalt u of de medische controle thuis bij de werknemer of bij de controlerend geneesheer plaatsvindt. Eventuele verplaatsingskosten vallen ten laste van de werkgever.

  Een werknemer die tijdens zijn arbeidsongeschiktheid op een ander adres verblijft of die van adres is veranderd, is verplicht dit adres onmiddellijk aan zijn werkgever mee te delen.

 • Wat als de werknemer afwezig is bij een medische controle?

  ​Is de werknemer afwezig tijdens het controlebezoek, of kan met hem geen contact worden opgenomen, dan zal de controlerende geneesheer een oproepingsbericht achterlaten waarin de werknemer wordt verzocht om zich aan te bieden op het kabinet van de arts op plaats, datum en uur die erin vermeld worden.

  De werknemer is verplicht om regelmatig zijn post op te halen of te laten ophalen zodat hij zich ervan kan vergewissen of de controlerende geneesheer geen oproeping heeft nagelaten.

  Indien het medische attest vermeldt dat de werknemer zijn woning niet mag verlaten en de werknemer toch afwezig is tijdens een medische controle of met hem geen contact kan worden opgenomen, kan u weigeren om vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid het gewaarborgde loon uit te betalen.

 • Wanneer mag een medische controle plaatsvinden?

  ​De medische controle kan te allen tijde tijdens de afwezigheid plaatsvinden. Ze blijft dus niet beperkt tot de periode die gedekt wordt door het gewaarborgde loon.

  Ingeval er zich een geschil van medische aard zou voordoen tussen een behandelende geneesheer en de controlerende geneesheer kan de zaak ter beslechting voorgelegd worden aan een derde geneesheer.

 • Wat gebeurt er als de controlearts zegt dat een zieke werknemer het werk vroeger moet hervatten?

  Indien de controlearts zich aansluit bij het ziekteattest van de behandelende arts dan zal de werkgever het gewaarborgd loon betalen voor de volledige periode van arbeidsongeschiktheid.

  Het wordt moeilijker wanneer de behandelende arts en de controlearts een verschillende mening hebben. Het getuigschrift afgeleverd door de controlearts bewijst op zich niet de onjuistheid van het getuigschrift van de behandelende arts. Beide geneeskundige getuigschriften zijn gelijkwaardig en heffen elkaar als dusdanig op. De werknemer is enerzijds niet verplicht het werk te hervatten en u bent anderzijds evenmin verplicht gewaarborgd loon te betalen. De werknemer is weliswaar niet onwettig afwezig.

  Soms probeert een werknemer met een nieuw ziekteattest voor de betwiste periode toch gewaarborgd loon te bekomen. Ook in dit geval hoeft u geen gewaarborgd loon te betalen voor de betwiste periode.

  De werknemer kan beslissen een beroep te doen op de scheidsrechterlijke procedure om uit de impasse te geraken. De geneesheer-scheidsrechter moet binnen 2 werkdagen nadat de controlegeneesheer zijn schriftelijke bevindingen heeft overhandigd, worden aangeduid. Indien op deze procedure een beroep wordt gedaan, is de beslissing van de geneesheer-scheidsrechter definitief en bindend voor beide partijen.

  Het geschil kan natuurlijk ook steeds beslecht worden door de arbeidsrechtbank.