U BENT HIER: Sofim › Privacy

Privacy

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam. Wij houden uw e-mailadres, als u dit aan ons communiceert, en alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt bij. Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van nieuws over Sofim of haar producten. Op deze site gebruiken we een cookie bij leden. Dit is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat tijdens uw bezoek zich tijdelijk in het geheugen bevindt. Dit bestand wordt automatisch terug verwijderd na het afsluiten van uw browser. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren. De Wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorziet het recht van toegang, de verbetering en de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen.