U BENT HIER: Sofim › archief
30
jun
2015
Jaarlijkse vakantie arbeiders

We informeerden u reeds dat de bijdragevoet voor de socialezekerheidsbijdragen vanaf 1 april 2015 verlaagd wordt met 0,17% van 16,27% naar 16,10%.  Deze verlaging is nu bevestigd via het KB van 7 juni 2015.


24
jun
2015
Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding

Het bedrag dat u als kostenvergoeding kan geven aan uw werknemer die in uw opdracht zijn eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruikt voor beroepsmatige verplaatsingen, wordt op 1 juli opnieuw geïndexeerd.


24
jun
2015
Gelegenheidswerknemers horecasector

Tot voor kort kon u als werkgever in de horecasector gedurende 100 dagen (werkgeverscontingent) gebruik maken van het voordelig systeem van de gelegenheidsarbeid. Deze werknemers worden de extra’s genoemd. Zij mogen aangeworven worden voor de uitvoering van uitzonderlijk werk of om het hoofd te kunnen bieden aan een buitengewone vermeerdering van werk. Vanaf 1 juli 2015 wordt het werkgeverscontingent van 100 dagen opgetrokken naar 200 dagen op jaarbasis. U kunt dus vanaf volgende maand 200 dagen een gelegenheidswerknemer tewerkstellen.


17
jun
2015
Vaarwel papieren maaltijdcheques

Op 1 oktober 2015 wordt er definitief een punt gezet achter het tijdperk van de papieren maaltijdcheques. 30 september 2015 is bijgevolg de uiterste datum om nog papieren maaltijdcheques toe te kennen aan de gerechtigde werknemers. De laatste papieren maaltijdcheques behouden hun waarde nog tot en met 31 december 2015. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2016 enkel nog de elektronische maaltijdcheques in omloop zal zijn.


16
jun
2015
Terugbetaalde kosten

Terugbetaalde kosten zijn kosten die uitsluitend ten laste vallen van de werkgever (bv. verplaatsingskosten, telefoonkosten,…). Het voordeel van deze kosten is dat ze geen invloed hebben op het loon waardoor ze niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen. Aan de hand van bewijsstukken moet u als werkgever de juistheid van de kostenraming kunnen aantonen.​ De RSZ heeft een forfaitaire onkostentabel uitgewerkt die een beschrijving bevat van de verschillende posten waarvoor de RSZ een forfaitaire raming aanvaardt en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze tabel wordt jaarlijks geactualiseerd. 


» recent nieuws