U BENT HIER: Sofim › archief
30
apr
2015
Verlaging bijdragevoet socialezekerheidsbijdragen jaarlijkse vakantie arbeiders

Met de zomermaanden in het verschiet dienen de vakantiegelden voor uw werknemers berekend te worden. Ondanks de invoering van het eenheidsstatuut, zijn er nog verschillen tussen arbeiders en bedienden wanneer het op vakantiegeld aankomt.


28
apr
2015
Regionalisering opleidingsfonds dienstencheques

Het opleidingsfonds dienstencheques is door de federale regering opgericht ter ondersteuning van de opleidingsinspanningen die de werkgevers in deze sector leveren.


28
apr
2015
Regionalisering terugbetaling educatief verlof

Sinds 1 juli 2014 is het betaald educatief verlof een gewestbevoegdheid geworden. Voor de effectieve overdracht van het personeel en de aanvraagmodaliteiten was het wachten tot 1 april 2015.


28
apr
2015
Regionalisering FOD WASO voltooid.

De regionalisering van een deel van de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg maakt deel uit van de zesde staatshervorming.


16
apr
2015
Klein verlet plechtige communie of feest vrijzinnige jeugd

De communiefeesten staan weer voor de deur. Uw werknemers komen mogelijk in aanmerking voor klein verlet voor deze gebeurtenissen. Klein verlet is het recht van de werknemer om afwezig te zijn van het werk met behoud van het normale loon.


15
apr
2015
Vlaamse Regering schrapt aanwervingsquota van 60% voor Vlaamse dienstenchequebedrijven

In 2012 werd voor de dienstenchequesector door de toenmalige federale regering de maatregel ingevoerd dat er voor 60% van de nieuwe aanwervingen gekozen moest worden voor uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en/of leefloners. Sinds 1 juli 2014 zijn in navolging van de zesde staatshervorming de gewesten (Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bevoegd voor de dienstencheques en niet langer de federale regering.De Vlaamse regering maakt nu van de bevoegdheidsoverdracht gebruik om deze 60%- regel af te schaffen.


» recent nieuws