U BENT HIER: Sofim › archief
26
mei
2015
Vlaanderen hertekent de sociale economie

Ondernemingen actief in de sociale economie willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en engageren er zich toe bepaalde maatschappelijke waarden te respecteren zoals kwalitatief en duurzaam en op transparante wijze ondernemen, met een maatschappelijke inbedding en waarbij arbeid voorrang heeft op kapitaal.​


12
mei
2015
Uitzondering verbod zaterdagwerk bouwsector uitgebreid

In principe is er in de bouwsector (PC 124.00) een verbod op zaterdagwerk van toepassing. Werknemers in de bouwsector werken bijgevolg in een werkweek van vijf dagen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waardoor werknemers in deze sector toch aan de slag kunnen op zaterdag.


12
mei
2015
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij investeringen in steunzones

Eén van de belangrijkste maatregelen om jobcreatie te bevorderen in één van de steunzones is de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij investeringen in materiële of immateriële vaste activa door ondernemingen die gevestigd zijn in één van deze steunzones.


7
mei
2015
Nieuwe aanvraagformulieren tijdskrediet

Op de website van de RVA kan u sinds kort de nieuwe aanvraagformulieren ‘tijdskrediet’ terugvinden naar aanleiding van recente wetswijzigingen.


7
mei
2015
Deadline registratie interne gefinancierde individuele pensioentoezeggingen

​Verlies de deadline van 30 juni 2015 voor de registratie van uw intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen niet uit het oog


30
apr
2015
Verlaging bijdragevoet socialezekerheidsbijdragen jaarlijkse vakantie arbeiders

Met de zomermaanden in het verschiet dienen de vakantiegelden voor uw werknemers berekend te worden. Ondanks de invoering van het eenheidsstatuut, zijn er nog verschillen tussen arbeiders en bedienden wanneer het op vakantiegeld aankomt.


» recent nieuws