U BENT HIER: Sofim › archief
20
feb
2014
Vereenvoudiging gezamenlijk personeel aannemen

​In het regeerakkoord van 2011 werd overeengekomen om het systeem van werkgeversgroeperingen te hervormen, zodanig dat meer ondernemingen en werknemers hiervan gebruik kunnen maken. Een werkgeversgroepering is een constructie waarbij een groep van werkgevers de toelating krijgt om gezamenlijk werknemers in dienst te nemen.


18
feb
2014
Verplaatsingskosten/mobiliteitsvergoeding Bouw

Wij stelden vast dat niet elke werkgever in de bouw voldoende op de hoogte is wanneer hij een verplaatsingsvergoeding voor het woon-werkverkeer en/of mobiliteitsvergoeding moet betalen aan zijn werknemer(s). Dit wensen wij te verhelpen door de geldende regels nog eens uit de doeken te doen.


12
feb
2014
Motiverinsgplicht bij ontslag en aanvullend pensioen.

​Op maandag 10 februari 2014 konden de sociale partners (in de zogenaamde Groep van 10) een consensus bereiken in twee belangrijke dossiers die op tafel lagen: de ontslagmotivering en het aanvullend pensioen.


12
feb
2014
Brugpensioenkosten 2013

Geen herwaarderingscoëfficiënt in 2014 voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)​


12
feb
2014
Gesco’s: van maandelijkse korting naar drie-maandelijkse terugstorting

Omvorming bijdragevermindering gesco’s naar een doelgroepvermindering


12
feb
2014
Personeelsadministratie is nachtwerk

​Personeelsadministratie hoort erbij zeggen de meeste zaakvoerders, maar men zou het graag efficiënter organiseren en men heeft het gevoel er veel meer tijd aan te besteden dan men zou wensen.


» recent nieuws