U BENT HIER: Sofim › archief
20
jan
2015
Jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Ten laatste op 31 maart 2015 dient u het jaarverslag van uw Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk in te dienen bij de regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.


20
jan
2015
Afschaffing verlaagde minimumlonen voor jongeren

Op 1 januari 2015 werden de verlaagde minimumlonen voor jongeren (18 t.e.m. 20 jaar) volledig afgeschaft voor alle sectoren. Dit betekent dat iedere werknemer van 18 jaar en ouder vanaf 1 januari 2015 altijd recht heeft op het nationaal GMMI (Gemiddeld Minimum Maand Inkomen) zoals voorzien in CAO nr. 43.


20
jan
2015
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De lang aangekondigde wijzigingen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (kortweg SWT, het vroegere brugpensioen) zijn in werking getreden.


20
jan
2015
Wijziging tijdskredietreglementering

In navolging van de besparingen in het kader van het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 is de reglementering i.v.m. tijdskrediet grondig gewijzigd. Een Koninklijk Besluit van 30 december 2014 zorgt ervoor dat deze wijzigingen officieel van kracht worden vanaf 1 januari 2015.


16
jan
2015
Nieuwe grenzen loonbeslag en loonsoverdracht

Een schuldeiser kan de betaling van verschuldigde bedragen op twee manieren bekomen: een derdenbeslag of een overdracht. De grenzen waarmee rekening dient te worden gehouden om inhoudingen te doen op het loon als gevolg van beslag en overdracht werden gewijzigd vanaf 1 januari 2015.


5
jan
2015
Brugpensioenkosten 2014

Geen herwaarderingscoëfficiënt in 2015 voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)​


» recent nieuws