U BENT HIER: Sofim › archief
4
aug
2015
Wijziging sociale werkbonus

De sociale werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen.​


4
aug
2015
Uitbreiding gewaarborgd loon

Het regeerakkoord voorzag dat de periode dat de werkgever gewaarborgd loon moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer op twee maanden zou worden gebracht.


30
jun
2015
Jaarlijkse vakantie arbeiders

We informeerden u reeds dat de bijdragevoet voor de socialezekerheidsbijdragen vanaf 1 april 2015 verlaagd wordt met 0,17% van 16,27% naar 16,10%.  Deze verlaging is nu bevestigd via het KB van 7 juni 2015.


24
jun
2015
Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding

Het bedrag dat u als kostenvergoeding kan geven aan uw werknemer die in uw opdracht zijn eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruikt voor beroepsmatige verplaatsingen, wordt op 1 juli opnieuw geïndexeerd.


» recent nieuws