U BENT HIER: Sofim › archief
23
sep
2015
Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters en jonge werknemers

Normaal gesproken zijn werkgevers verplicht om bedrijfsvoorheffing in te houden op het loon van schoolverlaters of jonge werknemers. Wanneer men echter in het laatste kwartaal van het jaar in dienst komt, voorziet de wetgever een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor deze groep van werknemers.


22
sep
2015
Geen sociale bijdragen enkel vertrekvakantiegeld gesco-werknemers

Een bediende die uit dienst treedt, krijgt zijn of haar vakantiegeld uitbetaald. Dit vertrekvakantiegeld vertegenwoordigt het recht op vakantie dat de bediende bij de huidige werkgever opbouwde, maar nog niet opnam. De nieuwe werkgever van deze bediende betaalt ook vakantiegeld maar mag het vertrekvakantiegeld hierbij in mindering brengen.


3
sep
2015
Sociale verkiezingen 2016

Sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats, en in 2016 is het weer zover. Hier vindt u het overzicht van de verkiezingskalender terug.


25
aug
2015
Flexi-jobs en voordelige overuren in de horeca

De ministerraad heeft op 17 juli 2015 de flexi-jobs en het nieuwe systeem van overuren in de horecasector goedgekeurd. Deze wet bevindt zich momenteel nog in de voorontwerpfase en kan nog wijzigen. Het voorontwerp van wet voert voor de horecasector en de uitzendsector (als de gebruiker onder de horecasector valt) flexi-jobs in en verhoogt het aantal voordelige overuren. Beide maatregelen komen er ter compensatie van de nadelige gevolgen van de geregistreerde kassa en moeten ervoor zorgen dat de loonkost in de horecasector aanvaardbaar blijft en dat werknemers flexibeler ingezet kunnen worden.


25
aug
2015
Koopkrachtverhoging voor de laagste lonen

Om het door de indexsprong gecreëerd verlies aan koopkracht enigszins te compenseren, wordt het nettoloon van de laagste lonen per 1 augustus 2015 opgetrokken via de verhoging van de sociale en fiscale werkbonus.​


24
aug
2015
Nationaal akkoord 2015-2016 voor PC 200

Het paritair comité 200 Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden is de rechtsopvolger van het paritair comité 218. In dit paritair comité werd op 22 juni 2015 een nationaal akkoord afgesloten voor de periode 2015-2016. Hieronder kan u de grootste aandachtspunten terugvinden.​


» recent nieuws