U BENT HIER: Sofim › archief

archief

12
feb
2014
Motiverinsgplicht bij ontslag en aanvullend pensioen.

​Op maandag 10 februari 2014 konden de sociale partners (in de zogenaamde Groep van 10) een consensus bereiken in twee belangrijke dossiers die op tafel lagen: de ontslagmotivering en het aanvullend pensioen.


12
feb
2014
Brugpensioenkosten 2013

Geen herwaarderingscoëfficiënt in 2014 voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)​


12
feb
2014
Gesco’s: van maandelijkse korting naar drie-maandelijkse terugstorting

Omvorming bijdragevermindering gesco’s naar een doelgroepvermindering


12
feb
2014
Personeelsadministratie is nachtwerk

​Personeelsadministratie hoort erbij zeggen de meeste zaakvoerders, maar men zou het graag efficiënter organiseren en men heeft het gevoel er veel meer tijd aan te besteden dan men zou wensen.


30
jan
2014
Definitieve besluit referentie-CO2-uitstoot

​Voortaan wordt de referentie CO2-uitstoot berekend over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbare tijdperk. Voor de bepaling van de referentie CO2-uitstoot geldt dus als referteperiode 1.10.2012 tot 30.09.2013. Hierdoor is de referentie CO2-uitstoot dus tijdig gekend.


23
jan
2014
Breng uw jaarverslag tijdig binnen

​​Ten laatste op 1 april 2014 moet het jaarverslag van uw Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk binnen zijn bij de regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.


» recent nieuws