U BENT HIER: Sofim › archief
19
dec
2014
Gedeeltelijke afschaffing Vlaamse tewerkstellingspremie 50+

​Om de aanwerving van 50-plussers te stimuleren, kunnen werkgevers aanspraak maken op tewerkstellingspremies van de Vlaamse overheid als zij werkzoekenden uit deze doelgroep aanwerven. De Vlaamse regering heeft beslist om het toepassingsgebied van deze Vlaamse tewerkstellingspremie 50+ te beperken vanaf 1 januari 2015.


17
dec
2014
Wijziging decemberafrekening vakantiegeld

​Als een bediende in de loop van het afgelopen kalenderjaar beslist om minder arbeidsuren te presteren en hierdoor zijn/haar gemiddelde arbeidsduur verminderd wordt, dan moet er voor de desbetreffende bediende in de maand december een zogenaamde decemberafrekening plaatsvinden.


17
dec
2014
Vakantieregeling 2015 Limburgse bouwsector

Omwille van het feit dat heel wat bedrijven hun vakantieplanning afstemmen op die van de bouwsector, geven wij hierna de regeling van deze sector voor Limburg weer voor het komende jaar 2015.​


10
dec
2014
Inperking onderscheid arbeiders en bedienden in groepsverzekering vanaf 2015

​Bent u van plan om de bestaande groepsverzekering voor een categorie van uw arbeiders of bedienden te verhogen? Of heeft u de intentie om een nieuwe groepsverzekering af te sluiten voor een of meerdere categorieën van arbeiders en bedienden? Dan houdt u hierbij best rekening met de gewijzigde regelgeving vanaf 1 januari 2015.


10
dec
2014
Hoeveel bedraagt de solidariteitsbijdrage voor een bedrijfswagen in 2015?

​​Als een werknemer gebruik maakt van een bedrijfswagen, dan is het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van die bedrijfswagen onderworpen aan een solidariteitsbijdrage, de zogenaamde “CO2-taks” die ten laste is van de werkgever. De CO2-bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari via een formule.


26
nov
2014
Nieuwe regels bedrijfsvoorheffing niet-(rijks)inwoners

Om de correcte schaal in de bedrijfsvoorheffing te bepalen bij niet-(rijks)inwoners wordt sinds kort geen rekening meer gehouden met het feit of deze persoon een tehuis heeft in België of niet. Welke gevolgen deze wijziging met zich meebrengt voor uw werknemers, lichten wij u hierna graag toe. ​​​


» recent nieuws