U BENT HIER: Sofim › nieuws

nieuws

25
aug
2015
Flexi-jobs en voordelige overuren in de horeca

De ministerraad heeft op 17 juli 2015 de flexi-jobs en het nieuwe systeem van overuren in de horecasector goedgekeurd. Deze wet bevindt zich momenteel nog in de voorontwerpfase en kan nog wijzigen. Het voorontwerp van wet voert voor de horecasector en de uitzendsector (als de gebruiker onder de horecasector valt) flexi-jobs in en verhoogt het aantal voordelige overuren. Beide maatregelen komen er ter compensatie van de nadelige gevolgen van de geregistreerde kassa en moeten ervoor zorgen dat de loonkost in de horecasector aanvaardbaar blijft en dat werknemers flexibeler ingezet kunnen worden.


25
aug
2015
Koopkrachtverhoging voor de laagste lonen

Om het door de indexsprong gecreëerd verlies aan koopkracht enigszins te compenseren, wordt het nettoloon van de laagste lonen per 1 augustus 2015 opgetrokken via de verhoging van de sociale en fiscale werkbonus.​


24
aug
2015
Nationaal akkoord 2015-2016 voor PC 200

Het paritair comité 200 Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden is de rechtsopvolger van het paritair comité 218. In dit paritair comité werd op 22 juni 2015 een nationaal akkoord afgesloten voor de periode 2015-2016. Hieronder kan u de grootste aandachtspunten terugvinden.​


4
aug
2015
Wijziging sociale werkbonus

De sociale werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen.​


4
aug
2015
Uitbreiding gewaarborgd loon

Het regeerakkoord voorzag dat de periode dat de werkgever gewaarborgd loon moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer op twee maanden zou worden gebracht.


» artikels ouder dan 2 maanden