Opzegtermijn tot en met 31/12/2013

Deze berekening geldt voor bedienden die een jaarloon hebben tussen 32.254 en 120.000 euro per jaar.

Bereken zelf:

​​​​
Datum indienst:  ?
Jaarloon: euro. ?
Leeftijd: jaar en maanden.
Anciënniteit: jaar en maanden.

Vul bovenstaande gegevens in om de opzegtermijn te kennen

Uw bediende is ouder dan 45 jaar? U bent eventueel gehouden om de kosten te dragen van een outplacementprogramma! Wenst u meer informatie? Neem contact op met uw dossierbeheerder.

Let op! Deze berekening is een indicatie en doet geen afbreuk aan de souvereiniteit van de Rechtbanken.

​​Deze informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We streven er steeds naar dit op een zorgvuldige manier te doen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De resultaten van de simulatie zijn louter indicatief en niet verbindend. Sofim is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van eender welke aard.​