U BENT HIER: Sofim › Loonbeheer › Bruto-netto

Bruto-netto

Werknemer informatie

Werkgever informatie

?Kengetal bestaat uit 3 cijfers. Ze verwijzen naar de economische activiteit van uw onderneming. Het betreft de eerste 3 cijfers van het RSZ-nummer.

?Paritair comité bestaat uit 5 cijfers waarvan de eerste 3 het paritair comité bepalen en de laatste 2 het subcomité. Valt uw werknemer niet onder een subcomité dan moet u 2 nullen meegeven. Bv. 21800

Partner informatie

Aantal personen ten laste

Tewerkstelling

Steunmaatregelen per maand

Berekening

Loonelementen

 

gr / km

 

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / maand

€ / jaar

%

€ / maand

Voor zelfstandingen

€ / maand

€ / maand


Deze informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We streven er steeds naar dit op een zorgvuldige manier te doen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De resultaten van de simulatie zijn louter indicatief en niet verbindend. Sofim is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van eender welke aard.